กิจกรรมออกบูท บริการ

นักศึกษาออกบูทบริการ งาน ​open house ที่โรงเรียนแม่ตืน
Visitors: 381,527