กิจกรรมวันลอยกระทง

เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนประจำปี 2561
Visitors: 381,527