กิจกรรมเดินขบวนงานบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวีและงานฤดูหนาว

กิจกรรมเดินขบวนงานบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561
Visitors: 381,527