กิจกรรมลงพิ้นที่ออกหน่วยบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย รับบริการออกหน่วย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมคอม ตัดผม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ฟรี!!!
Visitors: 381,527