กิจกรรมร่วมกับสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน

กิจกรรมร่วมกับสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน เอกปัญญาหริภุญชัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ
Visitors: 378,401