ร่วมงานสมาคมทหารผ่านศึก

ร่วมงานสมาคมทหารผ่านศึก พร้อมรับโล่เกียรติคุณ
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Visitors: 381,527