คณะผู้บริหาร

ดร.เอกอนันต์ ณเชียงใหม่

ผู้ก่อตั้ง

นางสาวสายพิณ   ปัญญาคำ

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นายพิชิต    นิตยโรจน์

ผู้อำนวยการ

Visitors: 381,527