สัญลักษณ์วิทยาลัย

ความหมายของโลโก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณหริภุญชัย

1 รูปหนังสือมีเทียนอยู่ตรงกลาง คือ ทรัพย์สินทางปัญญาของโลกซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นโดยการนำเอาความคิด  ความรู้  และประสบการณ์  มาประมวลเข้าด้วยกัน  จัดเป็นหมวดหมู่ หรือเป็นเรื่องถ่ายทอดออกสู่ผุ้อื่น ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถรับรู้สืบทอดต่อ ๆ กันไป

2 รูปเรือสำเภา คือ จึงเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จ ในอดีตการค้าขายสินค้า หรือ การได้มาซึ่งความรู้ การศึกษา จะได้มาจากการเดินทางโดยเรือเป็นหลัก เรือสำเภาลำใหญ่ถึงจะเดินทางได้เป็นระยะไกลและนำพาสำภาระสินค้า ความรู้นักปราชญ์ ไปยังจุดหมายดินแดนปลายทาง

3 รูปคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแบ่งเบาการทำงานของมนุษย์ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 รูปหมวกบัณฑิต คือ การศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจสำหรับนักศึกษา

Visitors: 381,526