วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย

คลิ๊ก Link เว็บไซต์ใหม่>>>>> http://www.ecvc.ac.th/ECVC/index.php • The Professional

  เรียนรู้อย่างจริงจัง
  กับบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • Workshop

  สนุกทุกการเรียนรู้กับกิจกรรมของทางวิทยาลัย มากมาย
 • การฝึกงาน

  ทดลองทำงานจริง ในองค์กรบริษัทที่ร่วมทำ MOU
 • TurnPro

  ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ และลงมือทำด้วยตัวเอง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย

Ekapanyahariphunchai Vocational College

                                                       โรงเรียนดีใกล้บ้าน  วัฒนธรรมงดงามตามวิถีไทย 
                                          สร้างโอกาสทางการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
                                                      ความรู้คู่คุณธรรม   ชำนาญวิชาชีพ
 
 
 

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 381,528